Certificados de Profesionalidad IES LLUCMAJOR

ENAE0111 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'ENERGIES RENOVABLES (nivell 1)
IMAI0108 Operacions de LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ - CLIMATITZACIÓ domèstica (nivell 1)
ENAE0108 Muntatge i manteniment d'INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES (nivell 2)
IMAR0408 Muntatge i manteniment d'INSTAL·LACIONS CALORÍFIQUES (nivell 2)

Más información https://iesllucmajor.org/oferta-educativa/certificats-de-professionalitat/