ESTRUCTURA

Junta Directiva

D. JOSÉ PUERTA GONZÁLEZ D. LLUIS SABATER FORTESA-REI D. PERE QUETGLAS MAROTO D. JOSE J. CABAÑERO MARTINEZ D. ALFONSO SEGURA RODRIGUEZ D. FRANCISCO DIEZ DEL BLANCO D. ROCIO CAMPANO RAMALLO D. LUIS BARCELO SANCHEZ D. SALVADOR MARQUEZ MIGUEL MESQUIDA D. JAIME JIMENEZ COBARRO

Personal Administrativo

Dª. ANTONIA PUJOL PONS Dª. MARIA MAGDALENA TORNILA OLIVER